Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Hủy bỏ hành động

Một số hành động có thể hủy bỏ bằng cách nhấn vào Dấu Thập Đỏ (Cancel).

Những hành động sau đây có thể hủy bỏ được:

Xây dựng kiến trúc hoặc mở rộng:

Các biểu thị bằng hình ảnh sau đây sẽ giải thích cho bạn rõ sự mất đi tài nguyên khi bạn hủy bỏ công trình đang bắt đầu xây dựng. Điều này nhằm để ngăn chặn sự lạm dụng khi bạn đang bị tấn công cướp bóc (có nghĩa là dùng cách này để giấu tài nguyên. Sau khi bị tấn công xong, sẽ HỦY BỎ bằng dấu thập đỏ để hoàn lại tài nguyên).

Loss

 

Sự khác nhau của tài nguyên giữa chi phí cho việc xây dựng cấp độ mới và mức độ hiện tại sẽ bị mất đi nếu hủy bỏ việc mở rộng.

Gửi lính:

Trong vòng 90 giây đầu tiên từ khi bắt đầu gửi lính đi, bạn có thể hủy bỏ quân đội mà bạn đã gửi đi bằng cách nhấp chuột vào Dấu Thập Màu Đỏ(Cancel) trong Binh Trường. Điều này không quan trong khi mà quân đội của bạn là đang trên đường cướp bóc, 1 cuộc tấn công bình thường hoặc gửi binh tiếp viện.

 

Những hành động sau đây là không thể hủy bỏ được:

  • Nghiên cứu trong Học Viện/Lò Luyện Giáp/Lò Rèn
  • Thương mại ở tại Chợ
  • Huấn luyện quân đội
  • Tổ chức ăn mừng trong Tòa thị chính hoặc Lễ hội trong Quán bia
  • Đặt một đấu giá

Vì sao mà những hành động này là không thể hủy bỏ được?

Đơn giản chỉ vì để giử cho bạn từ sự lạm dụng chúng như là “Những hầm ngầm siêu hạng”


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No