Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Xưởng
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CPThời gian huấn luyện
Tổng 227345 252050 296535 158150 51 145:48:50
1 460 510 600 320 3 0:50:00 4100%
2 590 655 770 410 2 1:03:00 490%
3 755 835 985 525 2 1:18:00 581%
4 965 1070 1260 670 2 1:35:30 673%
5 1235 1370 1610 860 2 1:55:50 766%
6 1580 1750 2060 1100 2 2:19:20 959%
7 2025 2245 2640 1405 2 2:46:40 1153%
8 2590 2870 3380 1800 2 3:18:20 1348%
9 3315 3675 4325 2305 2 3:55:10 1543%
10 4245 4705 5535 2950 2 4:37:40 1939%
11 5430 6020 7085 3780 3 5:27:10 2235%
12 6950 7705 9065 4835 3 6:24:30 2731%
13 8900 9865 11605 6190 3 7:31:00 3228%
14 11390 12625 14855 7925 3 8:48:10 3925%
15 14580 16165 19015 10140 3 10:17:40 4623%
16 18660 20690 24340 12980 3 12:01:30 5521%
17 23885 26480 31155 16615 3 14:02:00 6719%
18 30570 33895 39875 21270 3 16:21:40 8017%
19 39130 43385 51040 27225 3 19:03:50 9615%
20 50090 55535 65335 34845 3 22:11:50 11514%