Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Tòa thị chính
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CP
Tổng 617770 548580 622700 296535 62 450:18:20
1 1250 1110 1260 600 4 3:28:20 6
2 1600 1420 1615 770 2 4:06:40 7
3 2050 1820 2065 985 2 4:51:10 9
4 2620 2330 2640 1260 2 5:42:40 10
5 3355 2980 3380 1610 2 6:42:30 12
6 4295 3815 4330 2060 3 7:52:00 15
7 5500 4880 5540 2640 3 9:12:30 18
8 7035 6250 7095 3380 3 10:45:50 21
9 9005 8000 9080 4325 3 12:34:10 26
10 11530 10240 11620 5535 3 14:39:50 31
11 14755 13105 14875 7085 3 17:05:40 37
12 18890 16775 19040 9065 3 19:54:50 45
13 24180 21470 24370 11605 3 23:11:00 53
14 30950 27480 31195 14855 3 26:58:30 64
15 39615 35175 39930 19015 3 31:22:30 77
16 50705 45025 51110 24340 4 36:28:40 92
17 64905 57635 65425 31155 4 42:23:50 111
18 83075 73770 83740 39875 4 49:15:50 133
19 106340 94430 107190 51040 4 57:13:40 160
20 136115 120870 137200 65335 4 66:28:10 192