Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Trại lính lớn
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CPThời gian huấn luyện
Tổng 311345 207575 385485 177915 62 113:46:40
1 630 420 780 360 4 0:33:20 1100%
2 805 540 1000 460 2 0:43:40 190%
3 1030 690 1280 590 2 0:55:40 281%
4 1320 880 1635 755 2 1:09:30 273%
5 1690 1125 2095 965 2 1:25:40 266%
6 2165 1445 2680 1235 3 1:44:20 359%
7 2770 1845 3430 1585 3 2:06:10 453%
8 3545 2365 4390 2025 3 2:31:20 448%
9 4540 3025 5620 2595 3 3:00:30 543%
10 5810 3875 7195 3320 3 3:34:20 639%
11 7440 4960 9210 4250 3 4:13:40 735%
12 9520 6345 11785 5440 3 4:59:10 931%
13 12185 8125 15085 6965 3 5:52:10 1128%
14 15600 10400 19310 8915 3 6:53:30 1325%
15 19965 13310 24720 11410 3 8:04:40 1523%
16 25555 17035 31640 14605 4 9:27:10 1821%
17 32710 21810 40500 18690 4 11:02:50 2219%
18 41870 27915 51840 23925 4 12:54:00 2717%
19 53595 35730 66355 30625 4 15:02:50 3215%
20 68600 45735 84935 39200 4 17:32:10 3814%