Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Tàu ngựa
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CPThời gian huấn luyện
Tổng 385485 207575 326180 266875 72 169:52:10
1 780 420 660 540 5 0:36:40 41%
2 1000 540 845 690 3 0:52:30 42%
3 1280 690 1080 885 3 1:11:00 53%
4 1635 880 1385 1130 3 1:32:20 64%
5 2095 1125 1770 1450 3 1:57:00 75%
6 2680 1445 2270 1855 3 2:25:50 96%
7 3430 1845 2905 2375 3 2:59:10 117%
8 4390 2365 3715 3040 3 3:37:50 138%
9 5620 3025 4755 3890 3 4:22:40 159%
10 7195 3875 6085 4980 3 5:14:40 1910%
11 9210 4960 7790 6375 4 6:15:00 2211%
12 11785 6345 9975 8160 4 7:25:00 2712%
13 15085 8125 12765 10445 4 8:46:10 3213%
14 19310 10400 16340 13370 4 10:20:20 3914%
15 24720 13310 20915 17115 4 12:09:40 4615%
16 31640 17035 26775 21905 4 14:16:20 5516%
17 40500 21810 34270 28040 4 16:43:20 6717%
18 51840 27915 43865 35890 4 19:33:50 8018%
19 66355 35730 56145 45940 4 22:51:40 9619%
20 84935 45735 71870 58800 4 26:41:10 11520%