Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Hầm ngầm

Cranny

Yêu cầu: có thể được xây dựng nhiều lần trong một làng, Travian version nhỏ nhất: 2.5

Tại cấp 1, Hầm ngầm có thể giấu được 100 tài nguyên mỗi loại.

Tộc Gauls: Hầm ngầm có thể giấu được gấp 1.5 lần bình thường. Tại cấp 10, tộc Gauls có thể giấu được 3000 tài nguyên mỗi loại so với 2000 tài nguyên ở các tộc khác.

Sau khi nâng cấp Hầm ngầm lên cấp 10 thì có thể xây thêm các Hầm ngầm khác.

Mức độ các thuộc tính phụ thuộc (như phí xây dựng, điểm văn hóa,…) có thể tìm thấy ở đây.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thườngđây đối với máy chủ tốc độ x3.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No