Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Ốc đảo

Khi bắt đầu chơi, ốc đảo thuộc sở hữu của Thú hoang. bạn có thể cướp bóc ốc đảo nhưng cần có quân đội đủ mạnh. Thú hoang phát triển chậm, bạn có thể cướp được tài nguyên với vài trăm lính và tướng . bạn có thể thấy số lượng thú trên ốc đảo ngay trên bản đồ chứ không cần đánh thử hay do thám.

Trong giai đoạn mới mở máy chủ, các ốc đảo sẽ sinh ra thú hoang chỉ một lần. Nếu bạn giết tất cả các loài động vật, ốc đảo sẽ không có thú hoang cho đến khi kết thúc thời gian bảo vệ tân thủ cơ bản (khi bắt đầu, tùy thuộc vào tốc độ máy chủ - không cần gia hạn), sau thời điểm này, thú hoang có thể sinh sản trở lại nhiều lần trong ốc đảo.

Có hai loại ốc đảo, loại một chỉ có một loại tài nguyên và loại hay là ngoài tài nguyên nó có còn có thêm lúa. Khi bạn xâm chiếm được ốc đảo nó sẽ cho bạn điểm thướng tài nguyên cho làng mà bạn chinh phục! Điểm thưởng sẽ dựa trên năng suất cơ bản của làng chứ không phải năng suất hiện có.

Kiểu ốc đảo
  Mẫu 1 Mẫu 2 Thưởng khi bị chiếm Năng suất khi chưa bị chiếm
(1x tốc độ thường, mỗi giờ)
Kho chứa khi chưa bị chiếm
Kiểu1 Lumber oasis Lumber oasis +25% gỗ/giờ Lumber 40
Clay 10
Iron 10
Crop 11
1000 mỗi loại
Kiểu 2 Lumber and crop oasis - +25% gỗ/giờ,
+25% lúa/giờ
Lumber 40
Clay 10
Iron 10
Crop 41
2000 mỗi loại
Kiểu 3 Lumber oasis Lumber oasis +50% gỗ/giờ (chỉ trong vùng đất xám) Lumber 80
Clay 10
Iron 10
Crop 11
2000 mỗi loại
Kiểu 1 Clay oasis Clay oasis +25% đất sét/giờ Lumber 10
Clay 40
Iron 10
Crop 11
1000 mỗi loại
Kiểu 2 Clay and crop oasis - +25% đất sét/giờ,
+25% lúa/giờ
Lumber 10
Clay 40
Iron 10
Crop 41
2000 mỗi loại
Kiểu 3 Clay oasis Clay oasis +50% đất sét/giờ (chỉ trong vùng đất xám) Lumber 80
Clay 10
Iron 10
Crop 11
2000 mỗi loại
Kiểu 1 Iron oasis Iron oasis +25% sắt/giờ Lumber 10
Clay 10
Iron 40
Crop 11
1000 mỗi loại
Kiểu 2 Iron and crop oasis - +25% sắt/giờ,
+25% lúa/giờ
Lumber 10
Clay 10
Iron 40
Crop 41
2000 mỗi loại
Kiểu 3 Iron oasis Iron oasis +50% sắt/giờ (chỉ trong vùng đất xám) Lumber 10
Clay 10
Iron 80
Crop 11
2000 mỗi loại
Kiểu 1 Crop oasis - +50% lúa/giờ Lumber 10
Clay 10
Iron 10
Crop 81
2000 mỗi loại
Kiểu 2 Crop oasis - +25% lúa/giờ Lumber 10
Clay 10
Iron 10
Crop 41
1000 mỗi loại

Xâm chiếm ốc đảo tự nhiên 

Bạn có thể xâm chiếm ốc đảo bằng tướng, khi bạn tấn công liên tục vào ốc đảo đó, nó sẽ thuộc về làng mà tướng đó xuất phát tấn công. Hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể xâm chiếm những ốc đảo nằm trong bản đồ nhỏ của bạn ( trung tâm bản đồ của bạn). hay nói cách khác là chỉ xâm chiếm được ốc đảo nằm trong khoảng 3 ô với làng của bạn mà thôi.. Và bạn cần Lâu đài tướng cấp 10 cho ốc đảo 1 , cấp 15 cho ốc đảo 2, và cấp 20 cho ốc đảo 3.

Ví dụ sau làng của bạn đánh dấu màu đen và màu đỏ là những ốc đảo bạn có thể xâm chiếm. Hãy lưu ý rằng bản đồ cho thấy cả những ốc đảo nằm ngoài phạm vi mà bạn có thể chinh phục - phạm vi mà bạn có thể chinh phục được đánh dấu màu xanh. Lưu ý : bạn chỉ có thể xâm chiếm tối đa 3 ốc đảo.

Conquerable oases


Bạn cóthể nhận ra rằng mỗi ốc đảo được đánh dấu khác nhau - trước tiên chúng có thể cho bạn thấy loại thưởng tài nguyên nào mà chúng cung cấp (một gỗ có nghĩa là ốc đảo chỉ thưởng 25% gỗ). Ngoài ra cách đánh dấu này cũng cho phép bạn biết là những ốc đảo nào đã bị chinh phục (được viền màu đỏ) và những ốc đảo nào chưa được chinh phục (được viền màu xanh)

Conquerable oases

Xâm chiếm/ Tấn công ốc đảo của người chơi khác.

Để có thể xâm chiếm ốc đảo của người chơi khác bạn phải tấn công phòng tuýên với tướng một lần hoặc nhiều lần, nếu người chơi đó có 3 ốc đảo thì bạn chỉ cần xâm chiếm với 1 lần tấn công mà thôi. nếu người đó có 2 thì bạn phải tấn công 2 lần còn nếu người đó có 3 ốc đảo thì bạn phải tấn công 3 lần nó mới thuộc về bạn.

Gợi ý: tướng của bạn không bị biến mất sau khi chiếm ốc đảo giống như Nguyên lão, thủ lĩnh hay tộc trưởng, Tướng vẫn tồn tại như trước đó.

Cướp bóc ốc đảo sẽ khiến lính của bạn kiếm được 10% tài nguyên từ làng là chủ của ốc đảo đó. Tài nguyên của người chủ này sẽ được tái tạo sau 10 phút, Vì vậy nếu bạn tiếp tục tấn công sau 7 phút thì bạn chỉ thu về được 7% mà thôi. Nếu có người khác tấn công ốc đảo của bạn bạn sẽ thấy tài nguyên bị giảm đi.

Để phòng thủ ốc đảo bạn có thể gửi lính tiếp viện từ làng của bạn tới đây thông qua binh trường.

Lòng trung thành của Ốc đảo

Lòng trung thành của ốc đảo sẽ tăng 1% cứ sau 30 phút và không bị ảnh hưởng bởi người chơi.
Nếu bạn chinh phục ốc đảo từ một người chơi khác, nó sẽ được trở lại 100% lòng trung thành ngay lập tức cho chủ sở hữu mới.

Giải phóng một Ốc đảo

Nếu bạn sở hữu một ốc đảo và muốn giải phóng nó, bạn làm như vậy bằng cách nhấn chữ thập đỏ ở bên trái mô tả ốc đảo, bên trong Lâu đài Tướng. Sau đó, mất khoảng 2 giờ để giải phóng ốc đảo ở máy chủ tốc độ 3x và 6 giờ để giải phóng nó ở máy chủ tốc độ 1x.

Nếu ngôi làng của bạn bị chinh phục, ốc đảo được giải phóng và sẽ cần phải được chiếm lại, ngay cả khi bạn chinh phục ngôi làng của chính mình.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No