Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Kỵ binh do thám

Equites Legati

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 5, Chuồng Ngựa cấp 1
Điều kiện cần để huấn luyện: Chuồng Ngựa

Kỵ Binh Do Thám là nhóm quân trinh thám của Roman. Bọn chúng rất nhanh, do thám tài nguyên và binh lính.

Nếu như không có đội Do Thám hoặc Kỵ Binh Do Thám trong làng, bạn sẽ không thể phát hiện cuộc tấn công của chúng.

Sức công, thủ bộ và thủ kỵ Attack value Defense against infantry Defense against cavalry
Chưa luyện giáp 0 20 10
  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Nghiên cứu 940 740 360 400 / 1:38:00
Huấn luyện 140 160 20 40 2 0:22:40
Tốc độ 16 cánh đồng/giờ
Mang vác 0 tài nguyên
Thời gian và tài nguyên cần thiết để nâng cấp giáp
Cấp giáp Lumber Clay Iron Crop Research time (Lò rèn cấp 1) Research time (Lò rèn cấp 20)
1 540 610 170 220 01:38:00  
2 940
1060 295 385 02:50:38
01:25:01
3 1300
1470 410 530 03:56:00
01:57:36
4 1635
1850 515 665 04:57:05
02:28:02
5 1955
2210 615 795 05:55:09
02:56:57
6 2265
2560 715 920 06:50:55
03:24:45
7 2560
2895 805 1045 07:44:50
03:51:37
8 2850
3220 895 1160 08:37:15
04:17:44
9 3130
3540 985 1275 09:28:21
04:43:12
10 3405
3850 1075 1390 10:18:20
05:08:06
11 3675
4155 1160 1500 11:07:20
05:32:31
12 3940
4455 1240 1605 11:55:26
05:56:29
13 4205
4750 1325 1710 12:42:45
06:20:03
14 4460
5040 1405 1815 13:29:20
06:43:16
15 4715
5325 1485 1920 14:15:16
07:06:09
16 4960
5605 1560 2020 15:00:35
07:28:44
17 5210
5885 1640 2120 15:45:20
07:51:02
18 5455
6160 1715 2220 16:29:34
08:13:04
19 5695
6430 1790 2320 17:13:18
08:34:52
20 5930
6700 1870 2415 17:56:35
08:56:26

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No