Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Kỵ binh tinh nhuệ

Equites Caesaris

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 15, Chuồng Ngựa cấp 10
Điều kiện cần để huấn luyện: Chuồng Ngựa

Kỵ Binh Tinh Nhuệ là kỵ binh hạng nặng của tộc Roman. Chúng được trang bị vũ khí rất mạnh và khả năng sát thương cao, nhưng những thứ đó đều có giá rất mắc. Kỵ Binh Tinh Nhuệ di chuyển khá chậm, mang được ít tài nguyên.

Sức công, thủ bộ và thủ kỵ Attack value Defense against infantry Defense against cavalry
Chưa luyện giáp 180 80 105
  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Nghiên cứu 3400 2660 6600 1240 / 3:26:00
Huấn luyện 550 640 800 180 4 0:58:40
Tốc độ 10 cánh đồng/giờ
Mang vác 70 tài nguyên
Thời gian và tài nguyên cần thiết để nâng cấp giáp
Cấp giáp Lumber Clay Iron Crop Research time (Lò rèn cấp 1) Research time (Lò rèn cấp 20)
1 990 1145 1450 355 03:26:00  
2 1720
1995 2525 620 05:58:40
02:58:43
3 2380
2755 3490 855 08:16:06
04:07:11
4 2995
3470 4395 1075 10:24:29
05:11:09
5 3580
4150 5255 1285 12:26:31
06:11:58
6 4140
4800 6080 1490 14:23:45
07:10:23
7 4685
5430 6880 1685 16:17:07
08:06:52
8 5210
6045 7655 1875 18:07:16
09:01:45
9 5725
6640 8410 2060 19:54:42
09:55:17
10 6230
7225 9150 2240 21:39:46
10:47:38
11 6725
7795 9875 2415 23:22:45
11:38:57
12 7210
8360 10585 2590 25:03:53
12:29:20
13 7685
8910 11285 2765 26:43:20
13:18:53
14 8155
9455 11975 2930 28:21:15
14:07:41
15 8620
9995 12655 3100 29:57:48
14:55:47
16 9075
10520 13325 3260 31:33:03
15:43:15
17 9525
11045 13985 3425 33:07:08
16:30:07
18 9970
11560 14640 3585 34:40:06
17:16:27
19 10410
12075 15290 3745 36:12:03
18:02:16
20 10850
12580 15930 3900 37:43:02
18:47:36

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No