Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Lính Chùy

Clubswinger

Điều kiện cần để nghiên cứu: Không
Điều kiện cẩn để huấn luyện: Trại Lính

Lính Chùy là đơn vị rẻ nhất trong Travian. Thời gian huấn luyện cũng nhanh. Sức tấn công ở mức trung bình và vũ khí không phải là loại tốt nhất. Đặc biệt với loại Kỵ Binh thì chúng hầu như không có khả năng phản kháng.

Sức công và thủ bộ, thủ kỵ Attack value Defense against infantry Defense against cavalry
Chưa luyện giáp 40 20 5
  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Nghiên cứu 0 0 0 0 / /
Huấn luyện 95 75 40 40 1 0:12:00
Tốc độ 7 cánh đồng/giờ
Mang vác 60 tài nguyên
Thời gian và tài nguyên cần thiết để nâng cấp giáp
Cấp giáp Lumber Clay Iron Crop Research time (Lò rèn cấp 1) Research time (Lò rèn cấp 20)
1 765
625 480 440 01:06:00
00:57:15
2 1330
1090 835 765 01:54:55
01:19:12
3 1840
1505 1155 1060 02:38:57
01:39:41
4 2320
1895 1455 1335 03:20:04
01:59:10
5 2770
2265 1740 1595 03:59:11
02:17:53
6 3210
2620 2015 1845 04:36:44
02:35:59
7 3630
2965 2275 2085 05:13:03
02:53:34
8 4040
3300 2535 2320 05:48:21
03:10:43
9 4435
3625 2785 2550 06:22:46
03:27:30
10 4825
3945 3030 2775 06:56:26
03:43:56
11 5210
4255 3270 2995 07:29:26
04:00:05
12 5585
4565 3505 3210 08:01:49
04:15:57
13 5955 4865 3735 3425 08:33:41
04:31:35
14 6320
5160 3965 3635 09:05:04
04:47:00
15 6675
5455 4190 3840 09:36:00
05:02:12
16 7030
5745 4410 4045 10:06:31
05:17:13
17 7380
6030 4630 4245 10:36:39
05:32:04
18 7725
6310 4845 4445 11:06:26
05:46:45
19 8065
6590 5060 4640 11:35:54
06:01:16
20 8405
6865 5275 4835 12:05:03
06:15:39

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No