Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Đội Công Thành

Ram

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 10, Xưởng cấp 1
Điều kiện cần để huấn luyện: Xưởng

Đội Công Thành là vũ khí hỗ trợ cho quân bộ binh và kỵ binh của bạn. Nhiệm vụ của chúng là phả hủy tường bảo vệ của kẻ địch, giúp cho lính của bạn có nhiều cơ hội tiến sau vào trong làng hơn.Sức công và thủ bộ, thủ kỵ Attack value Defense against infantry Defense against cavalry
Chưa luyện giáp 65 30 80
  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Nghiên cứu 6100 1300 3000 580 / 4:00:00
Huấn luyện 1000 300 350 70 3 1:10:00
Tốc độ 4 cánh đồng/giờ
Mang vác 0 tài nguyên
Thời gian và tài nguyên cần thiết để nâng cấp giáp
Cấp giáp Lumber Clay Iron Crop Research time (Lò rèn cấp 1) Research time (Lò rèn cấp 20)
1 2365 735 885 215 04:00:00  
2 4120
1275 1540 375 06:57:52
03:28:13
3 5700
1765 2125 520 09:37:58
04:47:59
4 7175
2225 2680 655 12:07:33
06:02:31
5 8575
2660 3200 785 14:29:44
07:13:22
6 9925
3075 3705 910 16:46:19
08:21:25
7 11225
3480 4190 1030 18:58:23
09:27:13
8 12490
3870 4660 1145 21:06:44
10:31:10
9 13725
4255 5125 1255 23:11:53
11:33:32
10 14935
4625 5575 1365 25:14:18
12:34:32
11 16115
4995 6015 1475 27:14:17
13:34:19
12 17280
5355 6450 1580 29:12:05
14:33:01
13 18420
5710 6875 1685 31:07:57
15:30:45
14 19545
6055 7295 1790 33:02:03
16:27:35
15 20655
6400 7710 1890 34:54:31
17:23:38
16 21750
6740 8115 1990 36:45:30
18:18:56
17 22830
7075 8520 2090 38:35:06
19:13:33
18 23900
7405 8920 2190 40:23:25
20:07:31
19 24955
7730 9315 2285 42:10:33
21:00:53
20 26000
8055 9705 2380 43:56:33
22:46:00

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No