Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Binh trường

Rally Point

Yêu cầu: Travian version nhỏ nhất: 2.5

Quân lính của bạn tập trung tại đây. Bạn có thể gửi quân chinh phục, tấn công, cướp bóc hay tiếp viện các làng khác.

Binh trường chỉ có thể xây dựng ở mảnh đất hình cong ở bên cạnh nhà chính.

Khi bạn gửi quân tấn công hay cướp bóc thành viên trong cùng liên minh với bạn hoặc thành viên trong liên minh đang ký thỏa thuận đình chiến với liên minh của bạn bạ sẽ được thông báo của hệ thống khi tấn công.

Khi gửi quân tấn công với máy bắn đá bạn có thể nhắm vào các mục tiêu xuất hiện trong binh trường. Tùy vào cấp độ binh trường mà bạn có thể chọn các mục tiêu khác nhau cho máy bắn như sau:

  • Ở cấp 1 bạn chỉ có thể chọn mục tiêu ngẫu nhiên
  • Ở cấp 3, 5 và 10 bạn có thể chọn nhiều mục tiêu khác nhau
  • Ở cấp 10 tất cả các công trình trừ hầm ngầm, thợ xây đáhố bẫy đều có thể chọn làm mục tiêu
  • Ở cấp 20 và với ít nhất 20 máy bắn đá bạn có thể chọn 2 mục tiêu cùng một lúc khi bạn gửi máy bắn đá đi tấn công
Binh trường cấp 1 Binh trường cấp 3 Binh trường cấp 5 Binh trường cấp 10
ngẫu nhiên Nhà Kho Lò bánh Học viên
  Kho lúa Lò gạch Trại lính
    Mỏ đất sét Quán rượu
    Ruộng lúa Đại sứ quán
    Nhà xay lúa Trạo lính lớn
    Lò luyện thép Trại ngựa
    Mỏ sắt Lâu đài tướng
    Xưởng Gỗ Tàu ngựa
    Tiều phu Nhà chính
      Chợ
      Cung điện
      Binh trường
      Lâu đài
      Lò rèn
      Chuồng ngựa
      Võ đài
      Tòa thị chính
      Phòng thương mại
      Kho bạc
      Kỳ quan
      Xưởng

bị tấn công/cướp bóc

Bạn có thể đánh dấu các đợt bị tấn công/cướp bóc bằng những màu khác nhau trong binh trường của bạn.

Giới hạn di chuyển lính

Xem Tổng quan lính để biết thông tin về số lượng tối đa lượt di chuyển quân lính

 


Có các loại mã màu sau:

  • Đỏ = Bị tấn công hoặc cướp bóc
  • Xanh lá = Quân tiếp viện hay quân trở về làng
  • Vàng = Quân đi ra ngoài
  • Tím = Ốc đảo bị tấn công

Bạn có thể biết tên làng cũng như tọa độ làng tấn công, cướp bóc hoặc tiếp viện.

Nếu số lượng đơn vị tấn công/cướp bóc thấp hơn cấp độ của binh trường làng bị tấn công, người bị tấn công có thể thấy loại đơn vị đang tham gia trong đợt tấn công đó. Bạn sẽ không thể biết số lính chính xác mà chỉ biết những loại quân tham gia cướp bóc hay tấn công.

Mức độ các thuộc tính phụ thuộc (như phí xây dựng, điểm văn hóa,…) có thể tìm thấy ở đây.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thườngđây đối với máy chủ tốc độ x3.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No