Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chuồng ngựa

Stable

Yêu cầu : Lò rèn cấp 3, Học viện cấp 5, phiên bản Travian  thấp nhất: 2.5

Kỵ binh có thể được huấn luyện trong Chuồng ngựa. Đẳng cấp càng cao huấn luyện càng nhanh.

Đẳng cấp càng cao bạn có cũng có thể huấn luyện những loại lính cao cấp hơn sau khi bạn đã nghiên cứu nó trong Học viện.

Chi phí huấn luyện lính Roman
  Lumber Clay Iron Crop Consumption
Equites Legati Kỵ binh do thám 140 160 20 40 2
Equites Imperatoris Kỵ binh 550 440 320 100 3
Equites Caesaris Kỵ binh tinh nhuệ 550 640 800 180 4
Chi phí huấn luyện lính Teuton
  Lumber Clay Iron Crop Consumption
Paladin Hiệp sĩ Paladin 370 270 290 75 2
Teutonic Knight Kỵ sĩ Teutonic 450 515 480 80 3
Chi phí huấn luyện lính Gaul
  Lumber Clay Iron Crop Consumption
Pathfinder Người dẫn đường 170 150 20 40 2
Theutates Thunder Kỵ Binh Sấm Sét 350 450 230 60 2
Druidrider Tu Sĩ 360 330 280 120 2
Haeduan Kỵ Binh 500 620 675 170 3

Mức độ các thuộc tính phụ thuộc (như phí xây dựng, điểm văn hóa,…) có thể tìm thấy ở đây.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thườngđây đối với máy chủ tốc độ x3.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No