Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Hố Bẫy (Gauls)

Trapper

 Yêu cầu: Binh trường cấp 1, giới hạn cho Gauls, có thể được xây dựng nhiều lần trong một làng, Travian version nhỏ nhất: 3

Hố Bẫy sẽ bảo vệ làng bạn bằng những chiếc bẫy ẩn. Kẻ thù có thể bị giam cầm trong hố bẫy và không thể gây hại cho làng của bạn nữa. Binh lính bị giam cầm trong bẫy sẽ tiêu thụ lúa ở làng mà ban đầu chúng đã sinh ra.

Một Hố Bẫy có thể cung cấp tối đa cho bạn 400 bẫy.

Binh lính bị giam không thể được trả tự do với 1 cuộc tấn công cướp bóc. Khi lính được giải thoát bằng 1 cuộc tấn công bình thường thành công, thì toàn bộ số bẫy giữ lính sẽ bị hủy. Nếu chủ sở hữu Hố Bẫy giải thoát cho lính bị giam cầm, thì tất cả hố bẫy sẽ được tự sữa chữa miễn phí.

Nếu đối phương giải phóng lính khỏi bẫy thành công, 25% số lính đó sẽ bị mất đi.

Nếu người chủ sở hữu của lính bị giam cầm trong bẫy (là chủ ngôi làng đã sinh ra lính đang bị cầm tù) mà giải tán quân đội, thì số lính này sẽ chết trong bẫy và sẽ không trở về nhà nữa.

Giải tán quân đội của chủ sỡ hữu lính bị cầm tù, hoặc giải thoát cho lính đang bị cầm tù trong hố bẫy của chủ sỡ hữu các bẫy, đều có thể được thực hiện tại Binh Trường.

Sau khi nâng cấp một Hố Bẫy đến cấp độ 20, bạn có thể xây dựng thêm hố bẫy mới.

Nếu người chủ sở hữu của lính bị giam cầm trong bẫy (là chủ ngôi làng đã sinh ra lính đang bị cầm tù) mà giải tán quân đội, thì số lính này sẽ chết trong bẫy và sẽ không trở về nhà nữa.

Giải tán quân đội của chủ sỡ hữu lính bị cầm tù, hoặc giải thoát cho lính đang bị cầm tù trong hố bẫy của chủ sỡ hữu các bẫy, đều có thể được thực hiện tại Binh Trường.

Sau khi nâng cấp một Hố Bẫy đến cấp độ 20, bạn có thể xây dựng thêm hố bẫy mới.

Chi phí tạo bẫy
  Lumber Clay Iron Crop Consumption
Trap Bẫy 35
30 10 20 0

Mức độ các thuộc tính phụ thuộc (như phí xây dựng, điểm văn hóa,…) có thể tìm thấy ở đây.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thườngđây đối với máy chủ tốc độ x3.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No