Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Xưởng

Workshop

Yêu cầu:  Học viện cấp 10, Học viện cấp 5, Travian version nhỏ nhất: 2.5

Các công cụ vây-phá thành như Máy bắn đá, Xe Công Thành có thể được chế tạo ở Xưởng. Cấp độ Xưởng càng cao thì các tốc độ sản xuất các đơn vị này sẽ nhanh hơn.

Ngoài ra, ở cấp độ cao hơn, bạn có thể sản xuất ra các loại thiết bị khác một khi bạn đã nghiên cứu nó trong Học viện.

Chi phí huấn luyện lính Roman
  Lumber Clay Iron Crop Consumption
Battering Ram Xe công thành 900 360 500 70 3
Fire Catapult Máy phóng lửa 950 1350 600 90 6
Chi phí huấn luyện lính Teuton
  Lumber Clay Iron Crop Consumption
Ram Đội công thành 1000 300 350 70 3
Catapult Máy bắn đá 900 1200 600 60 6
Chi phí huấn luyện lính Gaul
  Lumber Clay Iron Crop Consumption
Ram Đội công thành 950 555 330 75 3
Trebuchet Máy bắn đá 960 1450 630 90 6

Mức độ các thuộc tính phụ thuộc (như phí xây dựng, điểm văn hóa,…) có thể tìm thấy ở đây.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thườngđây đối với máy chủ tốc độ x3.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No