Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Học viện

Academy

Yêu cầu: Trại lính cấp 3, Trại lính cấp 3, Travian version nhỏ nhất: 2.5

Trong học viện những chủng lính mới có thể được nghiên cứu. Đẳng cấp công trình càng cao thì bạn càng có khả năng nghiên cứu đơn vị lính tốt hơn. Mỗi khi bạn nghiên cứu xong một loại lính bạn có thể bắt đầu huấn luyện loại lính của bạn dù cho học viện bị phá hủy.

Một vài loại lính yêu cầu một vài công trình đặc biệt trước khi bạn có thể nghiên cứu. Ví dụ Chiến binh tinh nhuệ (Romans) cần học viện cấp 5 và thợ rèn cấp 1. Bạn có thể vào trang dành cho từng loại lính để tìm hiểu yêu cầu của nó.
Những đơn vị đầu (Pha lăng, Lính chùy and Lính lê dương) không cần phải nghiên cứu trong học viện.

Chi phí huấn luyện lính Roman
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Praetorian Thị vệ 700 620 1480 580 1:58:00
5 Imperian Chiến binh tinh nhuệ 1000 740 1880 640 2:06:00
5 Equites Legati Kỵ binh do thám 940 740 360 400 1:38:00
5 Equites Imperatoris Kỵ binh 3400 1860 2760 760 2:42:00
5 Equites Caesaris Kỵ binh tinh nhuệ 3400 2660 6600 1240 3:26:00
10 Battering Ram Xe công thành 5500 1540 4200 580 4:20:00
15 Fire Catapult Máy phóng lửa 5800 5500 5000 700 8:00:00
20 Senator Nguyên lão 15880 13800 36400 22660 6:47:55
Chi phí huấn luyện lính Teuton
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Spearman Lính giáo 970 380 880 400 1:26:00
3 Axeman Lính rìu 880 580 1560 580 1:30:00
1 Scout Do thám 1060 500 600 460 1:26:00
5 Paladin Hiệp sĩ Paladin 2320 1180 2520 610 2:30:00
15 Teutonic Knight Kỵ sĩ Teutonic 2800 2160 4040 640 2:58:00
10 Ram Đội Công Thành 6100 1300 3000 580 4:00:00
15 Catapult Máy bắn đá 5500 4900 5000 520 8:00:00
20 Chief Thủ lĩnh 18250 13500 20400 16480 5:23:45
Chi phí huấn luyện lính Gaul
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
3 Swordsman Kiếm Sĩ 940 700 1680 520 1:42:00
5 Pathfinder Người dẫn đường 1120 700 360 400 1:38:00
5 Theutates Thunder Kỵ Binh Sấm Sét 2200 1900 2040 520 2:34:00
5 Druidrider Tu Sĩ 2260 1420 2440 880 2:38:00
15 Haeduan Kỵ Binh 3100 2580 5600 1180 3:06:00
10 Ram Đội Công Thành 5800 2320 2840 610 4:40:00
15 Trebuchet Máy Bắn Đá 5860 5900 5240 700 8:00:00
20 Chieftain Thủ Lĩnh 15880 22900 25200 22660 6:47:55

Mức độ các thuộc tính phụ thuộc (như phí xây dựng, điểm văn hóa,…) có thể tìm thấy ở đây.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thường và đây đối với máy chủ tốc độ x2đây đối với máy chủ tốc độ x3.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No