Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Trại Lính

Barracks

Yêu cầu: Binh trường cấp 1, Binh trường cấp 3, Travian version nhỏ nhất: 2.5

Bộ binh có thể được huấn luyện trong Trại Lính. Cấp độ Trại Lính càng cao, tốc độ huấn luyện lính càng nhanh. Nếu bạn muốn xây dựng 1 quân đội tiên tiến, trước tiên, bạn cần nghiên cứu chúng trong Học Viện.

Training costs for Roman troops
  Lumber Clay Iron Crop Consumption
Legionnaire Lính lê dương 120 100 150 30 1
Praetorian Thị vệ 100 130 160 70 1
Imperian Chiến binh tinh nhuệ 150 160 210 80 1
Training costs for Teutonic troops 
  Lumber Clay Iron Crop Consumption
Clubswinger Lính chùy 95 75 40 40 1
Spearman Lính giáo 145 70 85 40 1
Axeman Lính rìu 130 120 170 70 1
Scout Do thám 160 100 50 50 1
Training costs for Gallic troops 
  Lumber Clay Iron Crop Consumption
Phalanx Lính Pha lăng 100 130 55 30 1
Swordsman Kiếm sĩ 140 150 185 60 1

Mức độ các thuộc tính phụ thuộc (như phí xây dựng, điểm văn hóa,…) có thể tìm thấy ở đây.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thườngđây đối với máy chủ tốc độ x3.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No